Smart kommunutveckling

Smart Little Village

Smart utveckling i mindre kommuner

Konferensen Smart Little Village fokuserar på smart utveckling i små kommuner och erbjuder deltagarna nätverksmöjligheter och inspiration. Konferensen kommer att ta upp innovativa strategier för att utveckla små samhällen, till exempel att skapa hållbar infrastruktur, utnyttja nya teknologier och främja ekonomisk tillväxt. Dessutom får deltagarna möjlighet att ansluta sig till experter och kollegor inom området, dela med sig av sina egna upplevelser och lära från andra. Med fokus på samarbete och lösningar som tar oss framåt, syftar Smarta Lilla Byar-konferensen till att ge små kommuner styrka att nå sina mål och blomstra i den moderna världen. Genom att samla kunniga talare och entusiastiska deltagare, erbjuder konferensen en unik och värdefull möjlighet för alla som är intresserade av smart utveckling att lära sig, skapa kontakter och utvecklas.

Vi tror på att kombinationen av en unik plats, inspirerande talare och goda möjligheter för nätverkande skapar de bästa förutsättningarna för att du som deltagare ska få med dig minst tre nya kontakter och tre nya idéer hem. Konferensen har genomförts i Skurup 2017, 2019 och 2023. 

Hör av dig så du diskuterar vi hur vi kan överföra detta framgångsrika projekt på din kommun.

Läs mer på www.smartlittlevillage.se