Förstå och effektivisera ditt arbete med AI

AI

Ett samarrangemang mellan Expo Medica och Numera Events

Expo Medica, Numera Events

Digital kurs 11 oktober – Förstå och effektivisera ditt arbete med AI

Denna utbildning ger dig en orientering i vad AI (artificiell intelligens) är och hur du kan komma igång och använda den i ditt dagliga arbete. Kursen riktar sig till dig som jobbar i kommun, företag, organisationer eller offentlig sektor.

Att förstå och kunna använda AI är en viktig färdighet i det moderna arbetslivet för att inte ligga steget efter.

Syftet med kursen är att du:

– ska ha en förståelse för vad vi just nu menar med Artificiell Intelligens, vad som just nu är möjligt och vad som händer inom den närmaste framtiden

– ska ha en bild av hur AI kan komma att påverka framtidens arbetsliv, både inom den egna organisationen och i omvärlden

– ska ha fått se exempel på några typiska verktyg och modeller inom området, exempel som de kan fortsätta utforska på hemmaplan.

– ska inspireras vad gäller AI:s möjligheter att förbättra/förstärka det egna arbetet.

Program

  • Vad är AI? Vad menar vi med analytisk, operativ och generativ AI?
  • Vad kan AI göra just nu och vad finns i en rimligt nära framtid?
  • AI tar inte jobben ifrån oss, däremot kommer människor som använder AI att ta jobben ifrån dem som inte gör det.
  • Hur ser vi till att vara innovativa med hjälp av AI, inte ”bara” automatisera tidigare processer?
  • Vi tittar på Chat-GPT, Midjourney, HeyGen, Klang, Whisper och ett verktyg för AI-coachade möten. Listan kan komma att förändras, det händer mycket nu.
  • Hur blir jag, som enskild medarbetare, mer effektiv/produktiv/skicklig genom att jag använder AI? När, till vad och hur?
  • Hur tar jag ansvar för min egen kompetens­utveckling i en värld där förutsättningarna förändras så fort som de gör just nu?

Föreläsare

Troed Troedson är samhälls- och framtidsanalytiker med en bakgrund som socionom. Troed har under många år arbetat som affärs- och organisationsutvecklare inom offentlig och privat verksamhet samt tagit fram analys­modeller, strategier och framtidsscenarier för offentliga organisationer och storföretag.

Datum & tid: 11 oktober 2024, kl 09.00–12.00 digital före­läsning, delta var du vill. En länk skickas ut kort före föreläsningen. Det är önskvärt att du har en en dator som tillåter användande av externa tjänster som t ex Open-AI.

Pris: 3 900 kronor exkl moms. Kursmaterial skickas ut som som pdf.

Erbjudande: vid anmälan av 2–5 personer, 3400 kr per person. Vid 5 eller fler 2900 kr per person.

Frågor: info@expomedica.se eller telefon 0708-59 37 52