Mångfald och inkludering i näringslivet

LGBTI+ Business Conference

Bli en inkluderande verksamhet

Det finns en betydande uppsida för företag som bedriver ett hållbart inkluderingsarbete. För att bli framgångsrik behöver inkluderingsarbetet vara trovärdigt. Det behövs en långsiktig strategi och förståelse för hur dessa frågor bäst kan inkorporeras i företagets strategi, i alla delar av verksamhetens processer, från anställning/attraktionskraft till arbetsmiljö, försäljning och leverantörsled.

LGBTI+ Business Conference är ett evenemang som syftar till att främja mångfald och inkludering i näringslivet. Konferensen ger företagsledare och yrkesverksamma möjlighet att lära sig mer om fördelarna med mångfald och hur de kan skapa en inkluderande arbetsplats för alla.

Läs mer om konferensen her!