När människor möts uppstår viktiga relationer och ny inspiration!

Vi utvecklar och genomför nya format och koncept som för samman människor i miljöer som inspirerar till dialog, kunskapsdelning och co-creation. Så enkelt är det!

Men formatet kan se ut på många olika sätt beroende på vad syftet är och vem målgruppen är. Vår filosofi är dock densamma oavsett vilket format eller koncept vi utvecklar: att när människor möts skapas nya fruktbara relationer och möjligheter till upplevelser som tänjer på gränser och väcker debatt i ditt företag, din organisation eller din skola.

Det kan förändra attityder, bryta ner fördomar och främja utveckling lokalt och över gränserna.

Både kulturellt och kommersiellt.

Hansa Business Summit

Konferensen om gränsöverskridande affärsmöjligheter från Hamburg till Malmö kommer att samla företagsledare, investerare, entreprenörer och tjänstemän från Tyskland, Danmark och Sverige för att utforska potentiella gränsöverskridande affärsprojekt.

Siavosh 

Derakhti

Talare och barriärbrytare

Siavosh Derakhti bekämpar antisemitism, fördomar och intolerans mot marginaliserade grupper genom utbildning och initiativ. Han främjar tolerans för olika religioner och kulturer för att skapa medvetenhet bland unga människor om faran med hat. Derakhti har fått många utmärkelser för sina insatser, inklusive Raoul Wallenberg-priset och det svenska hjältars priset.

LGBTI+ Business 
Conference

LGBTI+ Business Conference är ett evenemang som syftar till att främja mångfald och inkludering i näringslivet. Konferensen ger företagsledare och yrkesverksamma möjlighet att lära sig mer om fördelarna med mångfald och hur de kan skapa en inkluderande arbetsplats för alla.

Nordea Open Studio

Att livestreama evenemang engagerar globala publikar genom att möjliggöra liveintervjuer, presentationer och paneldebatter. Det ökar också evenemangets räckvidd genom att erbjuda tillgängligt innehåll. Livestreaming är en kraftfull metod som kan förstärka evenemang och bygga samhörighet. Under tävlingsveckorna i Båstad hade vi öppet Nordea Open Studio med aktuella ämnen inom näringsliv, idrott, musik och kultur.

Smart Little Village

Smart Little Village är konferensen med 100% fokus på mindre kommuner (5 000 – 50 000 invånare) och dess enorma utvecklingspotential. Syftet med konferensen är att skapa ett innovativt forum såsom Davos för mindre kommuner och med en målgrupp bestående av personer med intresse för utveckling av mindre städer och orter.

Thursday Breakfast @ live

I denna spännande programserie ville vi inspirera Malmös näringsliv att se bortom Covid-19. Varje avsnitt fylldes med spännande gäster från olika branscher och bakgrunder som i intervjuer delade med sig av sina berättelser om hur de hanterade pandemins utmaningar och de strategier de använde för att överleva och växa. Men det handlade också om välbefinnande och personlig utveckling, och hur vi kan skapa balans mellan arbete och fritid för att undvika stress och utmattning.